nieuwsbrief      050-3136563      info        

Feedback van enkele cliënten

 • Onze loopbaansessies van laatst zijn inmiddels wat bij me bezonken en ik moet zeggen dat het me veel heeft opgeleverd: een beter inzicht in het verleden, hoe dingen zijn gegaan en een beter begrip, ook voor de anderen. Daardoor zijn dingen beter te plaatsen en te accepteren en minder ongrijpbaar. Verder heb ik veel gehad aan de omzetting van de oude overtuiging naar een nieuwe. Ik merk nu al dat ik daar in veel situaties aan denk en dat mij dat helpt.
 • Ik ben veel rustiger geworden door de coaching. Mijn "angst voor de angst" is verdwenen en ik kan en mag nu mijzelf zijn met al mijn sterke en zwakke kanten. Voorheen kon ik moeilijk complimenten accepteren en probeerde ik angstvallig te vermijden dat anderen mijn zwakheden zouden ontdekken. Onlangs vertelde ik echter aan een collega dat ik presenteren in een formele situatie best wel spannend vind. We kregen een goed gesprek en zij gaat mij nu ondersteunen bij een volgende presentatie. Het luchtte enorm op dat ik gewoon mag zijn wie ik ben.
 • De coach speelde goed in op mijn persoonlijke werksituatie en loste "en passant" ook onverwachts andere problemen op, zoals mijn hooikoorts, die mij vermoeid maakte. Na één sessie merkte ik al duidelijk verschil en tot nu toe heb ik geen last meer van hooikoorts gehad!
 • Ik had sterke heimwee klachten, waardoor ik niet meer op vakantie durfde en dat maakte mij weer onzeker. Ik begreep niet waar dit vandaan kwam en wat ik er aan kon doen. Ik was al bij een psycholoog geweest maar daar moest ik een dagboek gaan bijhouden van mijn klachten en daar werd ik alleen maar nerveuzer van. Annemie heeft mij geholpen om de achterliggende positieve intentie te vinden van mijn onbewuste angsten en ze zo beter te begrijpen. Door dit zelfinzicht kon ik mijn werkelijke behoeften gaan herkennen en erkennen. De coach heeft mij geleerd om mijn behoeften en wensen te uiten en zo mijn grenzen te bewaken. Wat een bevrijding! Ik heb geen last meer van angsten en heimwee en ga weer vrolijk op reis.
 • Ik zat in een loopbaantraject en wilde wat dieper kijken naar mijn gevoelens van onbehagen. Met hulp van de Coach kwamen we na een aantal sessies tot mijn eigen verbazing bij een onverwerkte ervaring uit mijn jeugd inzake de dood van mijn vader. De Coach heeft op een zeer respectvolle manier mij ondersteund om dit een plekje te geven. Ik voel mij nu meer in harmonie met mezelf en ben weer aan het werk.
 • Ik had last van faalangst en daardoor was ik al heel vaak gezakt voor het practicum van mijn opleiding tot tandarts. Annemie heeft mij onvoorwaardelijk gesteund en mij mijn zelfvertrouwen weer teruggegeven. Tijdens het traject haalde ik eerst weer een practicum niet en voelde ik mij wanhopig. Annemie bleef in mij geloven en gebruikte dat voorval om mij nog bewuster en sterker te maken. Ik kreeg helder waar het probleem zat en hoe ik het kon veranderen. Inmiddels ben ik geslaagd voor de practica en ben ik op weg om tandarts te worden.
 • Ik had last van stress op het werk. Het sterke van deze manier van coaching vond ik het beschikbaar maken vaardigheden/krachten waar je zelf eigenlijk al over beschikt en waarmee je je gedrag anders kan ‘programmeren’. Door bepaalde hulpbronnen aan te boren heb ik geleerd om anders met bepaalde signalen uit mijn omgeving om te gaan. De diverse werkvormen, de manier waarop de coach Annemie Hanssen vragenderwijs naar boven haalt
  hoe zaken bij je werken en hoe je oplossingen kan vinden die bij je passen,vond ik heel sterk. Ik kan het iedereen aanraden om een dergelijk traject te volgen bij blissconsulting.
 • Annemie is een betrouwbare, respectvolle coach. Wat ik enorm in haar waardeer, is dat zij mij de ruimte heeft gegeven mijn proces op mijn eigen wijze te doorlopen, zonder druk uit te oefenen. Voor mij was dat bevrijdend!
 • De bijdrage die Annemie heeft geleverd aan mijn herstel van ziekte en burnout is: het leren op mezelf te vertrouwen en te luisteren naar mezelf en oude (overlevings-)strategieën los te laten Ik ontdekte dat oude patronen die ik in het verleden had gebruikt, voor nu niet meer werkten. Ik durfde langzaam los te laten. Ook leerde ik pijn in mij te accepteren. Vervolgens leerde ik de pijn in mijn lichaam buiten mijzelf te plaatsen en er samen met Annemie naar te kijken. Zo zag ik wat de pijn me wilde vertellen. Er kwam zelfs beweging in de pijn, het kwam los. Daarnaast heb ik geleerd de energie te richten op waar ik blij van word, beter keuzes te maken en te leren begrenzen. Ik mocht van mezelf niet het leven leven wat ik wilde. De invloed van de omgeving drukte zo zwaar op mij. Ik mocht niet genieten, het mocht niet goed met me gaan, dat kon ik niet maken ten opzichte van anderen. Ik moest er zijn voor hen en niet voor mezelf. Iedereen zou zich in de steek gelaten voelen door mij. Ineens zag ik dat ik mezelf flink in de steek heb gelaten. Ik heb het zware deel in mezelf los kunnen laten. Wat een bevrijding!
 • Annemie heeft mij in de afgelopen tijd ondersteund in het zoeken naar en onderzoeken van mijn kern. Zij heeft heel goed aangevoeld dat de stap op zoek naar werk nog te vroeg was wegens de onrust in mijn privé omstandigheden en in mijzelf als individu. Na het overlijden van mijn zoon is mijn visie op het leven voorgoed veranderd. Men zou kunnen stellen dat ik geraakt ben in mijn kern. De focus is de afgelopen tijd gericht op “wie ben ik?”. Het waren hele waardevolle existentiële gesprekken die o.a. ertoe geleid hebben dat mijn veranderd toekomstbeeld als werkend individu op een geleidelijke wijze steeds duidelijker is geworden. Ik ben nu klaar om stappen te zetten op weg naar een nieuwe baan waar ik mijn leerervaringen kan toepassen.
 • Ik wist niet hoe ik verder wilde met mijn loopbaan. De NLP Coach hielp mij om in gesprek te gaan met conflicterende innerlijke delen en als het ware "met mijzelf te onderhandelen" naar een overstijgende oplossing. Het was heel lichamelijk voelbaar
  wat dat deed en een heel bijzondere en transformerende ervaring.
  Het heeft mijn levenshouding totaal veranderd en
  ik wist toen wat ik wilde met mijn werk en
  heb dat gerealiseerd. 
  nieuwsbrief      050-3136563      info