nieuwsbrief      050-3136563      info        

Site-info

Deze website wordt beheerd door drs. A.M.M. Hanssen en is eigendom van Blissconsulting
(KvK 02052799). Mocht u problemen ervaren bij het gebruik van deze website, meldt u dat dan alstublieft aan onze webmaster.

"Destiny"

De website van Blissconsulting draait op het contentmanagementsysteem "Destiny", dat is ontwikkeld door WebLES Web- & Mediadesign. "Destiny" is een zeer uitgebreid websitebeheersysteem dat de eigenaar/eigenaren van de website in staat stelt om alle inhoud online te bewerken via een grafisch en
technisch prettige interface.


Destiny refers to a predetermined course of events. It may be conceived as a predetermined future, whether in general or of an individual. It is a concept based on the belief that there is a fixed natural order to the cosmos. Destiny may be seen either as a sequence of events that is inevitable and unchangeable, or that individuals choose their own destiny by choosing different paths throughout their life. In the sense of being unchangeable it is said that the different courses of action people take may still lead to a predetermined destiny.


"Studio Spijker"

Het grafisch ontwerp van de website van Blissconsulting is aangeleverd door Studio Spijker, een ontwerpbureau uit Groningen dat zich specialiseert in het bedenken van concepten, het maken van ontwerpen en het realiseren van mooie producten. Lees meer informatie over Studio Spijker, bekijk hun portfolio of neem direct contact met hen op via de website van Studio Spijker.


Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt,
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door printouts,
kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de auteur. ©2009-2010 drs. A.M.M. Hanssen, Groningen.
  nieuwsbrief      050-3136563      info