Maatwerk

 

“Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail”
– Ralph Waldo Emerson –

 

Persoonlijk leiderschap en samenwerking

Werken aan persoonlijk leiderschap en samenwerking is mijn missie en passie. Een organisatie waar mensen met hart en ziel samenwerken aan duurzame veranderingen is vele malen succesvoller en effectiever dan een organisatie zonder ziel, zonder verbinding, zonder gemeenschappelijk doel. Binnen teams of organisaties is het zicht op waar het werkelijk om gaat soms zoek. Medewerkers lopen met ‘hun ziel onder de arm’ of worden ziek. Sommigen hebben hun ‘ziel’ verloren of hebben hun ziel of hun integriteit ‘verkocht’. Dan is het zaak om oud zeer te helen en de balans te herstellen. Graag ondersteun ik uw organisatie met coaching en/of training. 

Voorkomen Stress & Burnout 

Ik help managers en medewerkers bij duurzame inzetbaarheid. Stress & Burnout liggen op de loer in deze 24-uurs maatschappij. Regelmatig reflecteren op de eigen situatie om zaken weer scherp te krijgen is  belangrijk en noodzakelijk om onnodig uitval en ziekte te voorkomen en duurzame inzetbaarheid te bevorderen. Mijn training & coaching is oplossingsgericht en leidt tot praktische toepassingen. Ik leid u door de crisis en maak samen met u van een bedreiging een kans. Door de continue veranderingen hollen we maar door in de waan van alle dag.  Dat leidt soms tot in-effectief gedrag, vermijding of onopgeloste conflicten. Mijn aanpak leidt u van Crisis naar Krachtige medewerkers en teams. 

Enkele opdrachten op maat: 

Veranderingstraject bij een landelijke electriciteitsmaatschappij:

Teamtraining waarbij de medewerkers werkten aan een nieuwe missie. Ik gaf erkenning voor ongenoegens en zorgen rondom de veranderingen en daarnaast werd er een gezamenlijk plan voor de toekomst uitgewerkt en ingezet.

Intervisie-coaching in gemeentelijke organisatie:

Begeleiding en advisering ten aanzien van het veranderingsproces, training van leerplicht ambtenaren om te komen tot zelfstandig functionerende intervisieteams.

Teambuilding op Schiermonnikoog:

Teamtraining op maat voor leidinggevenden in de kinderopvang op Schiermonnikoog. Door middel van actieve werkvormen en buitenopdrachten.  Stimulans om elkaars kernkwaliteiten beter te leren herkennen, erkennen en benutten.

Workshop Oplossingsgericht Coachen Transportbranche:

Mindsetting en plenaire inzichtssessies werden afgewisseld met verfrissende oefeningen. “We zijn wat meer gaan ‘omdenken’ en zijn nieuwsgierig geworden naar verdere mogelijkheden met oplossingsgericht werken en coachen”.

Landelijke management dag Spoorwegbedrijf:

Verzorgen van een workshop “Disney Strategie” voor plannen maken en doelen realiseren tijdens de landelijke managementdag. Ontdekken dat zowel de dromers, de denkers en de critici in het team een waardevolle bijdrage kunnen leveren. “Een mooie actieve werkvorm en zeer geslaagd!”

Verandertraject Wijkteams gemeentelijke organisatie:

Implementeren van de nieuwe teamdoelstellingen van 10 wijkteams door middel van inspirerende en praktijkgerichte bijeenkomsten. Elk team bevond zich in een andere fase en had eigen wensen en behoeften. “Annemie speelde daar flexibel op in”

Coaching van Verpleeghuisarts:

Werken aan het oplossen van conflicterende overtuigingen en communicatieve vaardigheden van Verpleeghuisarts in opdracht van werkgever. Voor- en nabespreking van de doelen en de realisatie van het traject.

Coaching verkoopmedewerker in een bedrijf voor professionele verfmaterialen:

In goed overleg met de leidinggevende is gewerkt aan het persoonlijk functioneren van de medewerker en zijn er enkele bemiddelende gesprekken gevoerd.  Het onderling begrip en de samenwerking tussen de medewerker en de leidinggevende is hersteld en versterkt.

Samen met u en de opdrachtgever ontwikkel ik een training of coachingstraject op maat.
Neem gerust contact op voor meer informatie of een kennismaking. 

Van Crisis naar Kracht

 

Annemie Hanssen

e. info@blissconsulting.nl
t. 050 – 313 65 63
m. 06 – 21 995 660

 

Bezoek mijn facebook pagina